Rożnowskie – Jezioro Marzeń – 3Step sp. z o.o.

Ponad 80 lat temu inżynierowie i konstruktorzy wyznaczyli na mapie miejsce, gdzie wody Dunajca spiętrzone zaporą utworzyły sztuczny zbiornik. Planiści kierowali się praktyczną potrzebą wybudowania elektrowni wodnej i utrzymania w ryzach górskiej rzeki zagrażającej mieszkańcom regionu. I choć może zabrzmieć to niewiarygodnie, skutkiem ubocznym wielkiej inżynieryjnej operacji, było powstanie „cudu natury”, za jaki uznawane jest Jezioro Rożnowskie. To człowiek pomógł naturze stworzyć to miejsce. Zatrzymany zaporą Dunajec spiętrzył się pomiędzy górami tworząc wyjątkowo urokliwe jezioro marzeń. Aplikacja Rożnowskie jezioro marzeń to odpowiedź na potrzebę poznania okolic, ludzi, miejsc wokół Jeziora Rożnowskiego. Tereny wokół jeziora dają nieskończone możliwości uprawiania sportów, zwiedzania ciekawych miejsc, pieszych wędrówek, odkrywania lokalnej kuchni i tradycji. Poznaj to wszystko dzięki aplikacji Rożnowskie jezioro marzeń.