Quickpay Thailand – Welldone

QPay (Quickpay) ได้รับใบอนุญาตบริการโอนเงินอย่างถูกกฏหมายจากรัฐบาลไต้หวันให้บริการโอนเงินจากไต้หวันมายังประเทศไทย

โดยได้รับความร่วมมือกับธนาคาร จึงสามารถช่วยคุณโอนเงินไปยังธนาคารในประเทศไทย

คุณสามารถชำระเงินได้ที่ร้านสะดวกซื้อ
(7-11 , Family Mart , Hi-Life , OK )
หลังจากชำระเงินเสร็จ ในไม่ช้าเงินจะเข้าในบัญชีผู้รับ