Potrošač – Ministarstvo ekonomije

Aplikacija je razvijena za potrebe Ministarstva Ekonomije Crne Gore po projektu zastitapostrosaca.me

Osnova zaštite potrošača u Crnoj Gori sadržana je u Zakonu o zaštiti potrošača kojim se uređuje zaštita prava potrošača pri kupovini i drugim oblicima prometa proizvoda na tržištu, a naročito: zaštita ekonomskih interesa, pravna zaštita, informisanje i obrazovanje, udruživanje potrošača radi zaštite njihovih interesa i druga pitanja od značaja za zaštitu potrošača.

U smislu Zakona o zaštiti potrošača:
Potrošač, je fizičko lice koje zaključuje pravni posao ili djeluje na tržištu van svoje trgovinske, poslovne, zanatske ili profesionalne djelatnosti.
Trgovac, je lice koje, samostalno ili preko drugog lica koje nastupa u njegovo ime ili za njegov račun, zaključuje pravni posao ili djeluje na tržištu u okviru svoje trgovinske, poslovne, zanatske ili profesionalne djelatnosti.
Bitno je navesti da se potrošač ne može odreći prava koja ima na osnovu Zakona o zaštiti potrošača i da su odredbe ugovora između potrošača i trgovca koje su suprotne odredbama ovog zakona i na štetu su potrošača, ništave a u slučaju spora odredbe Zakona o zaštiti potrošača će se tumačiti u korist potrošača.