Orel Hair Style – Tor4You

האפליקציה הינה עבור Orel Hair Style – רשת מספרות הגברים והשיזוף היחידה בישראל. האפליקציה מספקת פרטים כלליים על המוצרים והשירותים, ומאפשרת קביעת תור בזמן אמת, צפייה בתורים קיימים, ויצירת קשר מידי (SOS) עם הרשת לצורך קביעת תור דחוף.