NTT TV – Hoang Bao Nguyen

APP Truyền hình số ĐH Nguyễn Tất Thành là nơi cung cấp các thông tin, hình ảnh, các chương trình truyền hình của Nhà trường. Taị đây, người xem sẽ được tiếp cận một cách nhanh chóng và đầy đủ nhất về các hoạt động, sự kiện của Nhà trường cũng như của sinh viên.