Model Network – Eplus Technology Solutions & Investment Company Limited

Model network là ứng dụng tìm kiếm model (PG/PB) trên các thiết bị sử dụng Apple ( iOS ).
Model network với nhiều tính năng ưu việt, giúp người sử dụng thuê được Model để làm việc và tim hiểu được model đó như thế nào thông qua tường cá nhân và thông tin cá nhân của model. Người dùng có thể nói chuyện với nhau.