Leader לבנת פורן – Leading Contacts LTD

אפליקציית Leader לבנת פורן הינה אפליקצייה פנים אירגונית להנעת העובדים לביצוע פעולות מקדמות עסק, היא מאפשרת לקהל העובדים בחברה, קולגות ונוספים להעביר לידים רלוונטיים אל החברה.