Guard4me – Guard4me Aps

Du kan nemt navigere mellem de destinationer, hvor du føler dig utryg. Gennemføres din rute ikke indenfor tidsrammen, vil dine selvvalgte personer (Guards) blive alarmeret på SMS med din GPS lokation, så hjælpen altid er nær.

Måske kommer du for langt fra ruten, også her vil dine Guards blive alarmeret. Undervejs kan du selv alarmere ved at bruge alarmknappen.

I hverdagen bevæger du dig mellem en række destinationer. Disse danner med din hjem adresse som midtpunkt, samt det punkt af dine favorit adresser som ligger længst væk fra dit hjem en cirkel, som vi i Guard4me kalder for ‘Sikkerhedscirklen’. Hvis du bevæger dig ud af cirklen, kan app’en alarmere dine guards, så du ligeledes her altid vil være i trygge hænder.

Guard4me er din sikkerhed i hverdagen.

Køb af appen indeholder et test abonnement på 7 dage, herefter skal brugeren købe et abonnement.

Funktioner som tilbydes i appen med abonnement:

1. Gem ruter til udvalgte steder, og se dem på oversigtskortet.

2. Op til 5 guards kan modtage sms alarm beskeder, hvis brugeren kommer i fare, enten fordi brugeren trykker på alarm knappen, eller fordi brugeren ikke gennemføre ruten på den normale udførelsestid.

3. Op til 5 guard kan modtage sms alarm beskeder, hvis brugeren forlader sin sikkerhedscirkel, som er det område på kortet, som omgrænses af brugerens udvalgte punkter.

Følgende abonnementer bliver tilbudt i Guard4me app’en:

1. Uge abonnement ( 9 kr. ), er et abonnement som kan bruges til brugere, som kun ønsker et abonnement i en kort periode.

2. Måneds abonnement ( 25 kr. ), som er et almindeligt måneds abonnement.

English Description:

With Guard4me you can easily navigate between the destinations where you feel unsafe. If your chosen route is not carried out within that time, your self-chosen persons (Guards) will be alerted to SMS with your GPS location.

It can also happen that you get too far from your route, here your Guards are also alarmed on SMS. Along the way, you can call yourself by using the alarm button.

Purchase of the app includes a subscription of 7 days, then the user must purchase a subscription.

Features offered in the subscription app:

1. Save routes to selected locations and view them on the map.

2. Up to 5 guards can receive SMS alarm messages if the user is in danger, either because the user presses the alarm button or because the user does not complete the route at the normal execution time.

3. Up to 5 guard can receive SMS alarm messages if the user leaves his security circle, which is the area on the card that is bounded by the user’s selected points.

The following subscriptions are offered in the Guard4me app:

1. Weekly subscription (DKK 9) is a subscription that can be used for users who only want a subscription for a short period.

2. Monthly subscription (DKK 25), which is a regular monthly subscription.

These prices apply to Danish residents. Prices may vary in other countries respecting your local currency exchange rate. Your subscription will be charged to your iTunes account. At the end of the term, unless auto-renewables subscriptions are disabled, your subscription will automatically renew in your iTunes account. You will be charged for the regular price of your subscription within 24 hours prior to the end of the current term. You can turn off automatic renewal in your iTunes account settings at any time, but you must do so at least 24 hours before the end of the current term. Refunds will not be provided for the unused portion of any term.

Privacy policy: https://guard4me.com/privacy/

Terms & conditions: https://guard4me.com/sales/