FDMRI – Ivica Petrsoric

– Ispit je namijenjen kandidatima koji su prijavili ispit manualne spretnosti na Fakultetu Dentalne Medicine u Rijeci.
– Za pristupanje ispitu potreban je identifikacijski broj koji će dobiti samo kandidati koji su uspješno prijavili ispit.
– Fakultet Dentalne Medicine u Rijeci