FAMILY – COVID 19 – FAMILY HEALTHCARE JOINT STOCK COMPANY

Ứng dụng tự kê khai triệu chứng bệnh và yếu tố dịch tễ dành cho người bệnh, thân nhân và đối tác tại Bệnh viện Gia Đình (Đà Nẵng) nhằm bảo vệ sức khỏe của cá nhân và cộng đồng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19.