DOORe – דורי – L.D Israel Auto Equipment LTD

מנעול חכם – DOORe
– החלף את הטלפון החכם שלך למפתח חכם. הפעל את מנעול דלת הכניסה שלך ללא מפתח פיזי. לעולם לא תאבד את המפתחות שוב….
– תוכל לשלוח לבני הבית ו/או לאורחיך מפתחות וירטואליים.
– גישה מוגבלת לאורחים מיוחדים לפי ימים ושעות.
– גילוי אוטומטי של מצב הדלת.
– נעילה אוטומטית של הדלת שלך כאשר סגורה.
– שליטה מרחוק על המנעול החכם שלך מכל מקום בעולם (מצריך התקן

ברידג’).
– היסטוריית הפעלה 24/7.

פעמון וידאו חכם DOORe
– קבל התראת אמת בטלפון הנייד כאשר מישהו מצלצל בפעמון הדלת שלך.
– צפה ודבר עם אורחיך העומדים ליד דלת הכניסה שלך.
– צפה מתי שתרצה – תוכל לצפות בנעשה מחוץ לדלת הכניסה שלך מתי שתרצה.
– יחד עם המנעול החכם DOORe תוכל לפתוח את הדלת ממסך הצפייה של הפעמון.
– התראות אמת על תזוזה ליד דלת הכניסה שלך.
– היסטוריית הקלטות של אירועי תזוזה וצלצול.

סורק אצבע DOORe (מצריך מנעול חכם)
– הפעל את המנעול החכם שלך ללא הטלפון הנייד.
– נהל את סריקות האצבעות באמצעות אפליקציה.
– פתח את המנעול החכם שלך באמצעות סריקת טביעת האצבע שלך.
– צפה מי פתח את הדלת באמצעות סריקת אצבע במסך ההיסטוריה.

ברידג’ DOORe
– עם ברידג’ DOORe אתה יכול לנעול ולפתוח את המנעול החכם שלך מכל מקום בעולם!
– תמיד תוכל לדעת האם דלת הכניסה שלך פתוחה/סגורה נעולה/לא נעולה.
– לאפשר לאורחים להיכנס ולנעול את הדלת כאשר הם עוזבים, ללא תלות היכן אתה נמצא.
– קבלת התראות בכל פעם שהמנעול שלך יופעל, אפילו באופן ידני.