De Creatieve Routeplanner – Gonnie Kleine

Het oplossen van complexe problemen, kritisch denken en creativiteit, zijn zowel door het World Economic Forum, als door het onderwijs, erkent als belangrijkste vaardigheden voor de 21e eeuw. Creatief denken is een vaardigheid die zorgt dat je beter in staat bent complexe problemen op te lossen en daarbij kritisch mogelijkheden te onderzoeken.
De Creatieve Routeplanner is een app die de route wijst naar het creatief oplossen van problemen. Je wordt uitgedaagd denkpatronen te doorbreken en daarmee vanuit een ander perspectief naar zijn/haar probleem te kijken. De methodiek is gebaseerd op het Creative Problem Solving (CPS) model, wat op jarenlang wetenschappelijk onderzoek is gestoeld.
Stapsgewijs kan ieder op eigen wijze door het menu. Gestructureerde stappen bieden inzicht en houvast, de werkbladen met opdrachten geven concrete instructies voor het anders benaderen van vraagstukken. Regelmatig wordt er een nieuws-item geplaatst: een nieuwe werkvorm, een interessant onderzoek, een inspirerend artikel.