Chấm công 123 – Nam Do thanh

Phần mềm quản lý chấm công:
– Kết nối máy chấm công qua mạng internet
– Kết quả chấm công đồng bộ ngay tức thời lên phần mềm
– Thiết bị hộ trợ LAN, Wifi, 3G, PIN lưu điện
– Hỗ trợ PIN lưu điện, chấm công được ngay cả khi mất điện, mất mạng. Thiết bị sẽ tự động đồng bộ lại ngay khi có mạng