BGOffice – Tung Lam Nguyen

Description


* Phần mềm BGOffice – Quản lý văn bản và điều hành được xây dựng với mục đích phục vụ và quản lý có hiệu quả các quy trình điều hành công việc, hoạt động tác nghiệp, xử lý, khai thác, trao đổi thông tin tại các cơ quan hành chính. Các quy trình hoạt động sẽ được quản lý và thực hiện thông qua các quy trình xử lý và trao đổi thông tin trên mạng.

* BGOffice tích hợp đa nền tảng – Bao gồm ứng dụng Web dành cho PC, Laptop; ứng dụng IOS dành cho Smartphone và Tablet.
Do đó chỉ cần có kết nối Internet hoặc 3G, BGOffice sẽ giúp lãnh đạo, nhân viên xử lý công việc mọi lúc, mọi nơi một cách đơn giản và hiệu quả…

* BGOffice có điều gì đặc biệt?
+ Quản lý công việc, nhắc việc: bao gồm toàn bộ các công việc điều hành thông qua ứng dụng quản lý công văn, quản lý giao việc và các công việc liên quan đến dự án, hợp đồng… Tổng hợp toàn bộ các công việc nhận được từ cấp trên giao cho, các công việc cá nhân, nắm bắt được tình trạng xử lý các công việc, công việc nào đến hạn, công việc nào quá hạn…
+ Quản lý công văn: kiểm soát và lưu vết toàn bộ quá trình xử lý văn bản đến, văn bản đi, văn bản trình ký, văn bản nội bộ của tổ chức…
+ Quản lý lịch làm việc: Quản lý lịch làm việc của các lãnh đạo trong tuần, trong tháng, quản lý lịch làm việc của công ty, lịch làm việc cộng tác nội bộ, lịch sử dụng tài nguyên dùng chung…
+ Quản lý danh bạ điện tử: Tra cứu thông tin của các cán bộ trong hệ thống: Số điện thoại, email, địa chỉ, nơi công tác, ngày sinh, chức vụ…

* Hỗ trợ người dùng:
– Điện thoại: 024-3847-1894
– Email: tandanjsc.contact@gmail.com
– Website: http://tdoffice.vn

#tandan #tan dan #qlvb #cddh #tdoffice #voffice #eoffice #ioffice #office #bgoffice