Beyond Icare – BEYOND COMMUNICATION JOINT STOCK COMPANY

BEYOND ICARE là ứng dụng đa chức năng dùng để làm việc, hỗ trợ, chăm sóc và quản lý nhân sự dành riêng cho người dùng được BEYOND phân công hoặc phân quyền trong các dự án của BEYOND tại Việt Nam. Ứng dụng sử dụng số điện thoại và email làm nền tảng với các tính năng chính:
(1) Báo cáo thời gian làm việc
(2) Báo cáo thông tin trong quá trình làm việc
(3) Các tính năng chụp hình, xem thông tin để hỗ trợ trong quá trình làm việc.