AlphaDrive – Alpha Powerful Solutions ltd

המערכת פותרת אותך מניירת באופן מלא פשוט וקל. המערכת כוללת:
אפליקציה למורה, מערכת לניהול משרד בית ספר, מערכת לתפעול בית ספר, אפליקציה למנהל מקצועי, אפליקציה לאמצעי המחשה.
בתי ספר:
אנו מספקים פתרון כולל לבתי ספר מכל הסוגים: קטנים, וגדולים כאחד. המערכת בנויה לתת מענה לכמויות עצומות של נתונים באופן חלק ושוטף. המערכת מספקת פתרון מקצועי ואיכותי לכל סוגי בתי הספר ולמנהלים מקצועיים. המערכת כוללת: אפליקציה למורה, מערכת לניהול שיעורי נהיגה למספר רב של מורים ורכבים, מערכת לניהול משרד בית ספר -דמי רישום,אגרות תשלום דיגיטליות וכו’ אפליקציה למנהל מקצועי למבחנים פנימיים. בנוסף שיבוץ טסטים אוטומטי מברוש, שיבוץ מהיר של הזמנות. סליקת אשראי מובנת, סריקת מסמכים, חיוב קומבינציה אוטומטי, כרטיס מורה – חישובי שכר ועלויות מורה ועוד מגוון פתרונות ייחודיים לניהול כולל של בית הספר.
לתיאום פגישה – 052-5552544