Wiosenna PTK – Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Konferencja adresowana jest do szerokiego grona kardiologów, internistów i lekarzy praktyków. Tematem przewodnim będą najnowsze wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W trakcie czterech sesji dowiemy się jak współcześnie postępować z pacjentami z omdleniami, pacjentkami z chorobami serca i naczyń podczas ciąży, kiedy i jak podejmować optymalne decyzje o rewaskularyzacji mięśnia sercowego oraz jak diagnozować i leczyć nadciśnienie tętnicze. Ponadto omawiane będą przez wybitnych ekspertów tematy kardiologiczne szczególnie ważne i aktualne dla lekarzy klinicystów, takie jak postępowanie z pacjentami w wieku podeszłym, czy interpretacja zapisów EKG i ECHO z interaktywnym udziałem publiczności, a także, adresowane przede wszystkim do młodszej generacji, praktyczne warsztaty pokazujące jak odpowiednio napisać artykuł naukowy do czasopisma anglojęzycznego. Planujemy także w drugim dniu konferencji sesję ze współudziałem przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia – będziemy dyskutować o blaskach i cieniach programów koordynowanej opieki nad pacjentami po zawale serca (KOS) i z niewydolnością serca (KONS).