SMART ENERGY – PATIKHOM KONKENG

Description


โปรแกรมดูค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบเรียลไทม์ สามารถดูได้ทั้งค่าโวลต์ วัตต์ กระแส เฟาเวอร์แฟกเตอร์ ความถี่ และค่าอุณหภูมิ พร้อมทั้งคำนวนค่าไฟแบบประมาณการทั้งรายวัน รายเดือน