RealForAll – BioSense Institute

Aplikacija u realnom vremenu nudi uvid u merenja koncentracije polena u vazduhu, informiše o prognozi koncentracija polena za više dana unapred i omogućava vođenje personalizovanog kalendra za lako poređenje simptoma sa rezultatima merenja.

Trenutno su postavljena dva uređaja za automatsko merenje koncentracije polena u vazduhu, u Novom Sadu (Srbija) i Osijeku (Hrvatska).

Trenutno su dostupni podaci o ukupnoj koncentraciji polena i koncentracijama najznačajnijih alergena (polen breze, polen trava, polen ambrozije). Broj vrsta polena će vremenom rasti.

Ova aplikacija je sastavni deo RealForAll eHealth sistema koji je napravljen u okviru projekta “Merenja u realnom vremenu i prognoza za uspešnu prevenciju i život sa sezonskim alergijama u prekograničnom području Hrvatska-Srbija” – RealForAll (2017HR-RS151).