My Day – YIT – GREAT POSITIVE-APPS LTD

אפליקציה לבעלי תוכנת סידור עבודה של חברת ווי-אייטי, המאפשרת העברת סידור עבודה, משימות, הודעות ומידע בין סדרן העבודה לנהג.
הנהג מקבל את פרטי הנסיעות, התחנות והנוסעים, שהועברו על ידי הסדרן. הנהג יכול לאשר, או לדחות נסיעות שקיבל, לבצע ניווט לכל יעד (תחנה/נוסע), להתקשר לנוסע, להעביר סטטוסים של הנסיעה ולשלוח הודעות חזרה לסדרן. האפליקציה מחזירה לסדרן חיווי על אישורי הנהג, מאפשרת העברת הודעות גם לקבוצת נהגים, משדרת מיקום (מעבירה קואורדינטות) מהנהג לסידור.
האפליקציה מתחברת לקורא כרטיסים המותקן ברכב ומאפשרת אימות, בקרה ותיעוד של הנוסעים העולים לרכב וזאת באמצעות כרטיס זיהוי אישי השייך לנוסע.