Mishkaat Hajj & Umrah Services – Safar

Description

Mishkaat Hajj & Umrah Services sin app gjør at du får full informasjon om din reise på din mobiltelefon, denne inneholder oppdatert informasjon om reisen med agenda, fly informasjon og praktisk informasjon om hvordan man gjennomfører Umrah samt severdigheter i Saudi Arabia. I tillegg får man oppdatert agenda og meldinger fra operatøren.

Mishkaat Hajj & Umrah Services’s app gives you full information about your travel on your mobile phone, containing updated information about the journey with agenda, flight information and practical information on how to conduct Umrah as well as sights in Saudi Arabia. In addition, you get updated calendar and messages from the operator.