Kangaroo PMS – Lac Hong Media, JSC

Description

Phần mềm quản lý đề xuất mua sắm Marketing của tập đoàn Kangaroo – Việt Nam. Nhân viên ASM có thể thông qua thiết bị di động, lập đề xuất mua sắm, theo dõi các đề xuất đang pending ở phòng ban nào. Các phòng ban khác : Trademaketing, GĐ Ngành, Phòng mua thuận tiện trong việc theo dõi công việc, nâng cao năng suất lao động.