Hello Suzuki – Wedeewa Company Limited

คำอธิบาย
Hello Suzuki คือแอพพลิเคชันส่งข้อความสำหรับโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ที่ให้คุณส่งข้อความถึงศูนย์บริการซูซูกิได้ไม่จำกัด โดยไม่ต้องเสียค่าบริการเหมือนกับการส่ง SMS ทั่วไป ข้อความทั้งหมดจะส่งผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านระบบ 3G, EDGE หรือ Wi-Fi ที่คุณมีใช้อยู่แล้ว คุณจึงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม นอกจากนี้ Hello Suzuki ยังรองรับการส่งไฟล์รูป และวีดีโอ เหมือนกับการส่ง MMS ได้อีกด้วย
Hello Suzuki ไม่เพียงแต่สร้างขึ้นมาเพื่อผู้ที่ใช้งานรถยนต์ซูซูกิอยู่แล้วเท่านั้น แต่รวมไปถึงบุคคลทั่วไปที่ให้ความสนใจและชื่นชอบในรถยนต์ของซูซูกิ นอกจากนี้ Hello Suzuki ยังรองรับการใช้งานร่วมกันระหว่างโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนระบบ iOS ขอเพียงแค่โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนที่คุณใช้มีโปรแกรม Hello Suzuki ติดตั้งอยู่ คุณก็สามารถส่งข้อความ รูป และวีดีโอถึงศูนย์บริการที่คุณเลือกได้แบบฟรี ๆ
– เข้าถึงศูนย์บริการซูซูกิที่คุณต้องการในทุก ๆ ตำแหน่งที่ศูนย์บริการตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย
– ใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลาผ่านโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนของคุณ
– สามารถติดต่อกับศูนย์บริการซูซูกิได้ตามที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อความ แชร์รูปภาพ วีดีโอหรือสถานที่
– สามารถส่งข้อความเพื่อทำการนัดหมายกับศูนย์บริการซูซูกิ ติดตามข่าวสารหรือโปรโมชั่นผ่านทางซูซูกิทามไลน์

ติดต่อเราได้ที่ : https://www.suzuki.co.th/th/contact/  

กดไลค์เราได้ที่ : https://www.facebook.com/officialsuzukimotorthailand/  

ติดตามอินสตาแกรมเราได้ที่ : @suzukimotorthailandofficial
หมายเหตุ : แอพพลิเคชัน Hello Suzuki ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสามารถใช้งานได้กับโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ไม่สามารถใช้งานผ่านอุปกรณ์แท็บเล็ตได้

Description
Hello Suzuki is a FREE communication app available for smartphones. Hello Suzuki is free and unlimited. Hello Suzuki uses your phone’s Internet connection (4G/3G/2G/EDGE or Wi-Fi, as available) to let you message Suzuki dealers. Switch from SMS to Hello Suzuki to send and receive messages, photos and videos.
Hello Suzuki is not only limit for Suzuki users but public for everyone. In addition, Hello Suzuki is available for iOS operation only install the application into your smartphone you can direct communicate with your desire Suzuki dealer including messaging, sending photo and VDO for FREE.
– Reach any dealers as your desire in any location in Thailand. You can use names or locations to find dealers. 
– Use everywhere. Hello Suzuki works across all mobile.
– Connect however you want. Send a text message, share a photo, VDO or location. 
– Chat with businesses. You can make reservations and check news and promotion on Suzuki’s timeline.


Contact us at https://www.suzuki.co.th/th/contact/  

Like us at https://www.facebook.com/officialsuzukimotorthailand/  

Follow us on instagram : @suzukimotorthailandofficial
Note: Hello Suzuki is a telephony app, so iPod and iPad are not supported devices.