Håndværker Samhandelsforening – app-works.dk

Description

Driv din virksomhed lettere og billigere

1. Håndværkernes Samhandels Forening skærper og optimerer håndværkeres indkøb. Besparelserne i både tid og penge giver mulighed for fokus på kerneforretningen.

2. Vi udvider og optimerer jævnligt porteføljen af indkøbsrabatter baseret på vores medlemmers konkrete behov.

3. Med vores branchepartnere afdækker vi hurtigt de konkrete tilbudsrabatters relevans og besparingspotentiale.

4. Vi vurderer nye relevante leverandører der kan levere en effektiv distribution, professionalisme, og højt produkt- og servicekvalitet. På denne baggrund kan vi effektivt udvælge de leverandører der lever op til vores krav om kvalitet og konkurrencedygtighed.

5. Fællesskab giver de store rabatter. Vi indgår rabataftaler baseret på alle vores medlemmers potentiale indkøbsvolumen. Dette giver storkundefordele de færreste mindre og mellemstore virksomheder selv kan opnå.

6. Vi har løbende fokus på eksisterende aftaler og optimere disse og nye rabataftaler baseret på de aktuelle markedsforhold.

7. Vores rådgiver panel giver dig mulighed for at optimere områder det som virksomhed kan være svært at have overblik over eller energi til at blive opmærksom på. Samtidig giver vores rådgivere mulighed for hurtig sparring omkring informationssøgning og udfordringer man som virksomhed kan stå overfor i dagligdagen.

8. Vi ønsker sunde medlemmer, derfor har vi også fokus på informationsdeling der styrker vores medlemmer, både i deres økonomi, men også i deres beslutninger i driften af deres virksomhed.

9. Vi står vores medlemmer nært, og er åbne og tilgængelige i forhold til feedback og nye muligheder.