eWorks – Cong Khanh Phan

Description


Ứng dụng giúp tạo ra cầu nối giữa nhà tuyển dụng và người tìm việc
– Đăng ký tìm việc làm.
– Đăng ký thông tin tuyển dụng.
– Nhận thông báo, tin tức mới nhất về việc làm.
– ……………………………………………………………..