ELEKTRIĶA ŠPIKERIS – Edgaras Art

Description

Špikeris sastāv no 5 sekcijām:
1) Informācija par elektroenerģijas pamatiem.
2) Formulas tīklu vadītāju un transformatoru jaudas aprēķināšanai.
3) Aprēķinu sadaļa nodrošina iespēju aprēķināt pilno enerģiju un enerģijas zudumus spēka transformatoros, lai izvēlētos vienfāzes un trīsfāzu tīkla vadus atbilstoši sprieguma zudumiem, vai pieļaujamajam strāvām.
4) Komutācijas, elektriskās vadības, palaišanas ķēdes un to standarta shēmas.
5) Saites satur citu noderīgu informāciju par Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.