Duaje Natyrën – Enxhiana Alimeta

Duaje Natyrën është një aplikacion i cili thjeshtëzon procesin e përzgjedhjes së produkteve ushqimore për konsumatorët. Ky aplikacion konsiston në informimin e konsumatoreve rreth produkteve ushqimore që ata konsumojne. Ai e realizon këtë nëpërmjet ofrimit të informacionit të marrë nëpërmjet analizimit paraprak laboratorik të përbërësve ushqimor që përmban një produkt i caktuar. Me anë të një aparati celular, përdoruesi do të skanojë barkodin e vendosur ne ambalazhin e produktit dhe më pas aplikacioni do t’i shfaqë një vlerësim të vlerave ushqyese dhe përbërësve të tjerë sipas një shkalle të caktuar.