Basecrop – Vo Duy Tuan

Description


Phiên bản cài đặt trên điện thoại cho phần mềm quản lý nhân sự Basecrop. Nhân viên có thể cài đặt và đăng nhập vào tài khoản của mình để sử dụng hầu hết các tính năng như phiên bản web.