ARZIO – Apichai Ruangsiripiyakul

Apichai Ruangsiripiyakul - ARZIO artwork ARZIO
Apichai Ruangsiripiyakul
Genre: Education
Release Date: October 19, 2017

ARZIO เป็นแอพพิเคชั่นที่นำเสนอเนื้อหาด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality มุมมอง 360 องศา ทั้งภาพและเสียง ที่คุณไม่ควรพลาด ด้วยการนำเสนอเนื้อหา ด้วยภาพ 3มิติ ที่ออกมาแทรกในโลกแห่งความเป็นจริง จะทำให้คุณได้เรียนรู้และสนุกไปพร้อมๆ กัน

© © 2017 by Think Technology

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *