AppTaxi Driver (Thai) – APP TAXI COMPANY LIMITED

App Taxi แอพพลิเคชั่นที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้โดยสารกับคนขับรถ โดยผู้โดยสารสามารถเรียกแท็กซี่ ผ่าน App Taxi ได้อย่างง่ายดายเพียงปลายนิ้วสัมผัส และเชื่อมต่อคนขับได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้คนขับแท็กซี่หาผู้โดยสารได้ง่ายขึ้น ประหยัดเวลา ส่งผลให้ต้นทุนค่าเชื้อเพลิงต่อวันถูกลง ด้วย Technology ที่ทันสมัยและตอบโจทย์ความต้องการ

คนขับแท็กซี่สามารถรับงานที่ถูกเรียกด้วยเสียง โดยเสียงของผู้โดยสารจะเล่นขึ้นโดยอัตโนมัติเพิ่มความสะดวกให้กับคนขับมากยิ่งขึ้น สามารถเลือกประเภทการรับงานได้ในตัวกรอกการขับ เช่น งานที่มีการจำกัดความเร็วหรือมีสัตว์เลี้ยง และยังมีคุณสมบัติอีกมากมาย เช่น การบันทึกประวัติการรับงาน, ตรวจสอบเส้นทางการเดินทางผ่าน Google Map และมีการเก็บคะแนนการรับงานเพื่อชิงรางวัลต่างๆ มากมาย
.

ร่วมเป็นครอบครัวกับ App Taxi
– สร้างรายได้มากขึ้น แบบไม่ยุ่งยาก
– สวัสดิการพิเศษและประกันชีวิต ตอบโจทย์ชีวิตคนขับแท็กซี่
– แบ่งจ่ายอย่างเป็นธรรม เพื่อชีวิตมั่นคงและยั่งยืน
– ปลอดภัยตลอดการเดินทาง อุ่นใจจนต้องบอกต่อ

3 ขั้นตอนการใช้งาน

1. ก่อนที่คนขับแท็กซี่จะให้บริการรับผู้โดยสารผ่าน App Taxi ได้ คนขับรถคนดังกล่าวจะต้องมีการชำระค่าธรรมเนียมมาให้กับทางบริษัท เพื่อเติมสิทธิ์ในการให้บริการผู้โดยสาร

2. เมื่อคนขับแท็กซี่เห็นผู้โดยสารทำการเรียกรถผ่านระบบ App Taxi คนขับสามารถกดปุ่มยอมรับผู้โดยสาร แล้วไปรับผู้โดยสารยังตำแหน่งที่กำหนดในแอพฯ เพื่อนำผู้โดยสารไปส่งยังจุดหมายดังกล่าว (โดยระหว่างการขับรถไปรับยังตำแหน่งดังกล่าว ผู้โดยสารหรือคนขับรถภายหลังอาจมีการยกเลิกการให้บริการกันเองได้ เป็นไปตามความตกลงระหว่างคนขับรถกับผู้โดยสาร)

3. ผู้โดยสารชำระค่าโดยสารและค่าบริการแอพฯ ให้กับคนขับแท็กซี่โดยตรง